Nhiệt học - Công thức tính sự thay...

Nhiệt học - Công thức tính sự thay đổi về khối lượng riêng của vật rắn

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Sự thay đổi về khối lượng riêng của vật rắn được tính theo công thức sau: (\(D_0\); khối lượng riêng ban đầu \((kg/m^3)\))

\(\dfrac{1}{D}=\dfrac{1}{D_0}(1+3 \alpha \Delta t)\)

\(\Rightarrow D=\dfrac{D_0}{1+3 \alpha . \Delta t}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP