Điện học - Định luật Cu-lông...

Điện học - Định luật Cu-lông

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có công thức của định luật Cu-lông:

(\(q\): điện tích (C); \(\varepsilon\):hằng số điện môi( trong chân không \(\varepsilon=1\)); \(k\): hằng số cu-lông trong không khí; \(r\): khoảng cách giữa 2 điện tích (m))

\(F=F_{12}=F_{21}=k \dfrac{\left |q_1q_2 \right |}{\varepsilon r^2}\)

\(k=9*10^9 \) \((Nm^2/C^2)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP