Điện học - Công thức tính cường độ...

Điện học - Công thức tính cường độ dòng điện

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính cường độ dòng điện - dòng điện 1 chiều:

( \(I\): cường độ dòng điện \((A)\); \(q\): điện tích \((C)\); \(t\): thời gian)

\(I=\dfrac{\Delta q}{\Delta t}(A)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP