Điện học - Công thức tính điện trở...

Điện học - Công thức tính điện trở

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Điện trở được tính theo công thức sau:

(\(\rho\): điện trở suất của chất làm điện trở \(( \Omega m)\); \(l\): chiều dài của điện trở \((m)\); \(S\): tiết diện của điện trở \((m^2)\))

\(R=\rho \dfrac{l}{A}\)

\(R=\dfrac{U}{I}\) \((\Omega)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP