Điện học - Công thức tính từ thông...

Điện học - Công thức tính từ thông qua diện tích S

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức: ( \(B\): mật độ từ thông (T,tesla); \(\alpha\): góc hợp bởi B và đường vuông góc với mặt S)

\(\Phi=BS \cos \alpha ( Wb,Weber)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP