Hằng số Vật Lí - Vận tốc quỹ...

Hằng số Vật Lí - Vận tốc quỹ đạo trung bình của Trái Đất

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Vận tốc quỹ đạo trung bình của Trái Đất:

\(v=2.979*10^4ms^{-1}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP