Điện học - Công thức tính từ trường...

Điện học - Công thức tính từ trường

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng: ( \(r\): bán kính tiết diện của dây dẫn thẳng \((m)\))

\(B=2.10^{-7}\dfrac{I}{r}\)

+) Từ trường trong ống dây dẫn: ( \(n\): số vòng trên mỗi mét chiều dài của ống)

\(B=4\pi 10^{-7}nI\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP