Điện học - Lực từ lên một điện...

Điện học - Lực từ lên một điện tích di động-Lực lo-ren-xơ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính lực từ lên một điện tích di động-lực lo-ren-xơ: (\(v\): vận tốc của điện tích \((m/s)\))

\(\alpha=(\vec B,\vec v)\)

\(f=\left | q \right | vB \sin \alpha\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP