Điện học - Công thức tính suất điện...

Điện học - Công thức tính suất điện động

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Suất điện động của nguồn điện được tính theo công thức sau: (\(W\): công của lực lạ \((J)\); \(q\): điện tích \((C)\))

\(\xi=\dfrac{W}{q} (V)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP