Điện học - Công thức tính công và...

Điện học - Công thức tính công và công suất nguồn điện

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công và công suất của nguồn điện được tính theo công thức sau: (\(H\): hiệu suất của nguồn điện)

\(W_g=\xi .I.t\)

\(P_g=\dfrac{W_g}{t}=\xi.I\)

\(H=\dfrac{U}{\xi}=\dfrac{R}{R+r}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP