Điện học - Công thức tính điện trở...

Điện học - Công thức tính điện trở mắc nối tiếp, song song

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Điện trở mắc nối tiếp có công thức như sau:

\(U_{AB}=U_1+U_2+...+U_n\)

\(I_{AB}=I_1=I_2=...=I_n\)

\(R_{AB}=R_1+R_2+...+R_n\)

Điện trở mắc song song có công thức như sau:

\(U_{AB}=U_1=U_2=...U_n\)

\(I_{AB}=I_1+I_2+...I_n\)

\(\dfrac{1}{R_{AB}}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+...+\dfrac{1}{R_n}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP