Điện học - Liên hệ giữa E và...

Điện học - Liên hệ giữa E và U

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Liên hệ giữa E và U:

\(E=\dfrac{U_{MN}}{M'N'}\)

\(E=\dfrac{U}{d}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP