Điện học - Công thức tính điện trường...

Điện học - Công thức tính điện trường

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có công thức tính điện trường như sau: (\(E\): cường độ điện trường \((N/C)\))

\(\vec E=\dfrac{\vec F}{q} \Rightarrow \vec F=q \vec E\)

\(E=k\dfrac{\left | q \right |}{\varepsilon r^2}\)

\(q>0 \Rightarrow \vec F \uparrow \uparrow \vec E\)

\(q<0 \Rightarrow \vec F \uparrow \downarrow \vec E\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP