Điện học - Công thức tính hiệu điện...

Điện học - Công thức tính hiệu điện thế

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hiệu điện thế được tính theo công thức sau:

\(W_{MN}=qV_M-qV_N=q(V_M-V_N)=qU_{MN}\)

\(U_{MN}=V_M-V_N=\dfrac{W_{MN}}{q}=Ed_{MN}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP