Điện học - Công thức tính điện dung...

Điện học - Công thức tính điện dung

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Điện dung được tính theo công thức sau:

( \(C\): điện dung (\(F\)); \(Q\): điện tích (\(C\)); \(U\): hiệu điện thế đặt vào (\(V\)))

\(C=\dfrac{Q}{U}(F)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP