Điện học - Công thức tính tụ điện...

Điện học - Công thức tính tụ điện

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tụ điện được tính theo công thức sau:

(\(A\): tiết diện của 2 bản tụ \((m^2)\); \(d\): khoảng cách giữa 2 bản tụ \((m)\); \(\varepsilon\): hằng số điện môi)

\(C=\dfrac{\varepsilon A}{9.10^9.4\pi d}(F)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP