Điện học - Công thức tính công của...

Điện học - Công thức tính công của lực điện trường

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công của lực điện trường được tính theo công thức sau:

\(W_{MN}=qEd_{MN}\)

\(d_{MN}=M'N'\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP