Nhiệt học - Công thức tính sự nở...

Nhiệt học - Công thức tính sự nở dài

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Sự nở dài được tính theo công thức sau: (\(l_0\): chiều dai ban đầu (m); \(\alpha\): hệ số nở dài của vật rắn \((K^{-1})\); \(\Delta t\): độ biến thiên nhiệt độ)

\(l=l_0(1+\alpha \Delta t)\)

\(\Rightarrow \Delta l=l_0 \alpha \Delta t\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP