Nhiệt học - Công thức tính sự nở...

Nhiệt học - Công thức tính sự nở khối

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Sự nở khối được tính theo công thức sau:

\(V=V_0(1+\beta \Delta t)=V_0(1+3 \alpha \Delta t)\)

\(\Rightarrow \Delta V=V_03 \alpha \Delta t\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP