Quang học - Công thức về hiện tượng...

Quang học - Công thức về hiện tượng phản xạ toàn phần

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hiện tượng phản xạ toàn phần:

Không có tia khúc xạ nếu \(\left\{\begin{matrix}n_1>n_2\\ i>i_c, \sin i_c=\dfrac{n_2}{n_1}\end{matrix}\right.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP