Quang học - Công thức tính chiết suất...

Quang học - Công thức tính chiết suất của môi trường

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chiết suất của môi trường được tính theo công thức sau:

(\(n\): chiết suất của môi trường; \(v\): vận tốc ánh sáng trong môi trường đó; \(c\): vận tốc ánh sáng trong chân không (m/s))

\(n=\dfrac{c}{v}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP