Quang học - Công thức tính độ tụ...

Quang học - Công thức tính độ tụ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Độ tụ được tính theo công thức sau:

(\(n\): chiết suất tỉ đối của vật liệu làm thấu kính đối với môi trường xung quanh; \(R_1,R_2\): bán kính cong của các mặt thấu kính)

\(D=\dfrac{1}{f}=(n-1)(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2})\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP