Quang học - Công thức tính độ phóng...

Quang học - Công thức tính độ phóng đại

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Độ phóng đại được tính theo công thức sau: (\(h_I\): độ cao của ảnh; \(h_O\): độ cao của vật)

\(k=\dfrac{h_I}{h_O}=-\dfrac{d'}{d}=\dfrac{f}{f-d}=\dfrac{f-d'}{f}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP