Nhiệt học - Công thức nguyên lí I...

Nhiệt học - Công thức nguyên lí I về nhiệt động lực học

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Độ biến thiên nội năng của hệ được tính theo công thức sau:

(\(\Delta U\): độ biến thiên nội năng của hệ; \(W\): công ( giá trị đại số); \(Q\): nhiệt lượng (giá trị đại số))

\(\Delta U=W+Q\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP