Hằng số Vật Lí - Hằng số phân...

Hằng số Vật Lí - Hằng số phân tử gam

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hằng số phân tử gam:

\(M_u=1*10^{-3}kg/mol\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP