Hằng số Vật Lí - Hằng số khí...

Hằng số Vật Lí - Hằng số khí

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hằng số khí: \(R=8.3144621(75) J/mol K\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP