Hằng số Vật Lí - Giá trị của...

Hằng số Vật Lí - Giá trị của bán kính điện tử

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Giá trị của bán kính điện tử:

\(r_e=2.817940325*10^{-15}m\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP