Hằng số Vật Lí - Vận tốc góc...

Hằng số Vật Lí - Vận tốc góc quay của Trái Đất

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Vận tốc góc quay của Trái Đất:

\(\omega=7.292115*10^{-5}rads^{-1}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP