Hằng số Vật Lí - Giá trị của...

Hằng số Vật Lí - Giá trị của điện tích nguyên tố

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Giá trị của điện tích nguyên tố:

\(e=1.60217653*10^{-19}C\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP