Hằng số Vật Lí - Đơn vị nguyên...

Hằng số Vật Lí - Đơn vị nguyên tử của năng lượng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đơn vị nguyên tử của năng lượng:

\(E_h=4.35974417* 10^{-18}J\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP