Hằng số Vật Lí - Đơn vị nguyên...

Hằng số Vật Lí - Đơn vị nguyên tử của chiều dài

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đơn vị nguyên tử của chiều dài:

\(a_0=0.5291772108*10^{-10}m\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP