Hằng số Vật Lí - Hằng số AVOGADRO...

Hằng số Vật Lí - Hằng số AVOGADRO

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hằng số AVOGADRO:

\(N_A=6.0221415* 10^{23} mol^{-1}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP