Hạt nhân - Công thức tính độ phóng...

Hạt nhân - Công thức tính độ phóng xạ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Độ phóng xạ được tính theo công thức sau: (\(H_0\): độ phóng xạ ban đầu; \(H\): độ phóng xạ tại thời điểm t)

\(H_0=\lambda.N_0=\dfrac{ln2}{T}.\dfrac{m}{A}.6,022.10^{23}\)

\(H=\dfrac{H_0}{2^\dfrac{t}{T}}=H_0 e^{-\lambda t}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP