Hằng số Vật Lí - Hằng số PLANCK...

Hằng số Vật Lí - Hằng số PLANCK

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hằng số PLANCK:

\(h=6.6260693*10^{-34}Js\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP