Hằng số Vật Lí - Hằng số STEFAN-BOLTMANN...

Hằng số Vật Lí - Hằng số STEFAN-BOLTMANN

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hằng số STEFAN-BOLTMANN:

\(\sigma=5.670400*10^{-8}Wm^{-2}K\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP