Hằng số Vật Lí - Mức cường độ...

Hằng số Vật Lí - Mức cường độ âm chuẩn

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Mức cường độ âm chuẩn:

\(I_0=10^{-12}W/s^2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP