Hằng số Vật Lí - Tốc độ ánh...

Hằng số Vật Lí - Tốc độ ánh sáng trong chân không

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tốc độ ánh sáng trong chân không:

\(c=299792458 m/s\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP