Hạt nhân - Công thức tính phản ứng...

Hạt nhân - Công thức tính phản ứng tỏa, thu năng lượng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) \(m < m_o : \) phản ứng tỏa năng lượng

\(E=(m_0-m)c^2\)

+) \(m>m_0\): phản ứng thu năng lượng; \(E_s\): năng lượng cần cung cấp

\(E=(m_0-m)c^2+E_s\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP