Cơ học - Công thức tính chuyển động...

Cơ học - Công thức tính chuyển động thẳng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chuyển động thẳng:

(\(s\): quãng đường (m); \(t\): thời gian (s, giây); \(v\): vận tốc (m/s); \(v_a\); vận tốc trung bình)

\(v=\dfrac{s}{t}\)

\(v_a=\dfrac{s_1+s_2+...+s_n}{t_1+t_2+...+t_n}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP