Cơ học - Công thức ném ngang...

Cơ học - Công thức ném ngang

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức ném ngang: ( \(t_h\): thời gian chạm đất; \(v_h\); vận tốc chạm đất)

\(v_x=v_0\) \(v_y=-gt\)

\(x=v_0t\) \(y=h-\dfrac{1}{2}gt^2\)

\(h=0 \Rightarrow t_h=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}\)

\(v_h=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{v_0^2+(gt)^2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP