Cơ học - Công thức ném xiên...

Cơ học - Công thức ném xiên

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức ném xiên:

( \(v_x,v_y\): vận tốc; \(x,y\): phương trình chuyển động theo thời gian \(t\); \(H\): độ cao cực đại; \(L\): tầm bay xa)

\(v_x=v_0 \cos \alpha\)

\(v_y=v_0 \sin \alpha-gt\)

\(x=(v_0 \cos \alpha)t\)

\(y=(v_0 \sin \alpha)t-\dfrac{1}{2}gt^2\)

\(H=\dfrac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}\) \(L=\dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP