Cơ học - Công thức tính gia tốc...

Cơ học - Công thức tính gia tốc

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức gia tốc: ( \(a_t\): gia tốc tiếp tuyến; \(a_n\): gia tốc pháp tuyến)

\(a_t=R \gamma\)

\(a_n=R \omega^2=\dfrac{v^2}{R}\)

P1: nhanh dần đều; P2: chuyển động tròn đều; P3: chậm dần đều

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP