Điện học - Công thức tính ghép tụ...

Điện học - Công thức tính ghép tụ điện nối tiếp

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ghép tụ điện nối tiếp được tính theo công thức sau:

\(Q=Q_1=Q_2=...=Q_n\)

\(U_{AB}=U_1+U_2+...+U_n\)

\(\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}+...+\dfrac{1}{C_n}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP