Cơ học - Công thức Momen lực Momen...

Cơ học - Công thức Momen lực, Momen động lượng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Momen lực: (\(F\): lực tác dụng vào vật \((N)\); \(d\): cánh tay đòn của lực \((m)\))

\(M_{F/O}=Fd\)

Áp dụng:

\(M=F_1d_1=F_2d_2 \Rightarrow \dfrac{F_1}{F_2}=\dfrac{d_2}{d_1}\)

+) Momen động lượng: (\(I\):momen quán tính; \(\omega\): tốc độ góc)

\(L=I \omega\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP