Nhiệt học - Công thức về định luật...

Nhiệt học - Công thức về định luật BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT( Đẳng nhiệt)

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Định luật BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT có công thức như sau:( nếu nhiệt độ không đổi)

\(pV=const\)

\(p_1V_1=p_2V_2=...=p_nV_n\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP