Điện học - Công thức bộ nguồn mắc...

Điện học - Công thức bộ nguồn mắc nối tiếp

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Bộ nguồn mắc nối tiếp: ( \(r\): điện trở trong của bộ nguồn)

\(\xi_b=\xi_1+\xi_2+...+\xi_n\)

\(r_b=r_1=r_2=...=r_n\)

\((\xi_1;r_1)=(\xi_2;r_2)=...=(\xi_n;r_n) \Rightarrow \xi_b=n \xi ;r_b=n.r \)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP