Lượng tử ánh sáng - Năng lượng e...

Lượng tử ánh sáng - Năng lượng e, ion hóa

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Năng lượng e trong nguyên tử H:

\(E_n=-\dfrac{13,6}{n^2}(eV)\) với \(n \in N^*\): lượng tử số

+) Năng lượng ion hóa nguyên tử H:

\(\Delta E=E_{\infty}-E_1=\dfrac{hc}{\lambda_{\infty 1}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP