Quang học - Công thức tính lăng kính...

Quang học - Công thức tính lăng kính

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính lăng kính như sau: (\(A\): góc chiết quang; \(D\): góc lệch của tia sáng và tia ló ra khỏi lăng kính; \(i_1\): góc tới; \(i_2\): góc ló)

\(\sin i_1=n \sin r_1\)

\(\sin i_2=n \sin r_2\)

\(A=r_1+r_2\)

\(D=i_1+i_2-A\)

+) Điều kiện để có tia khúc xạ: \(\left\{\begin{matrix} A \leq 2i_{gh}\\ i \geq i_0\\ \sin i_0=n \sin (A-\tau) \end{matrix}\right.\)

+) Khi tia sáng có góc lệch nhỏ nhất:

\(D \rightarrow D_{min}:\) \(i_1=i_2=i\)

\(r_1=r_2=\dfrac{A}{2}\)

\(\sin \dfrac{D_{min}+A}{2}=n \sin \dfrac{A}{2}\)

\(\Rightarrow D_{min}=2i-A\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP