Lượng tử ánh sáng - Công thức tính...

Lượng tử ánh sáng - Công thức tính số bức xạ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số bức xạ được tính theo công thức sau: \(\dfrac{n(n-1)}{2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP