Lượng tử ánh sáng - Công thức tính...

Lượng tử ánh sáng - Công thức tính bán kính quỹ đạo dừng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của e trong nguyên tử H: \(r_n=n^2 r_0\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP